آرمان پخش

شرکت آرمان پخش سراسری جام جم

ارده

سناسان

این مجموعه با پشـتوانه دو دهه تجربه در تولید محصـولات کنجدي، در سال 1398با چشـم انداز توسعه و به روزرسانی تولید محصـولات کنجدي از حالت سنتی به صنعتی کار خود را در شهرك صنعتی شهرستان اردکان (نگین کویر و پایتخت محصــولات کنجدي ایران) آغاز نمود. این شرکت پس از اخذ مجوزهاي مربوطه، با پیگیري مســــتمر […]

جزئیات بیشتر ...