آرمان پخش

شرکت آرمان پخش سراسری جام جم

مدیریت سوپرمارکت

حسابداری سوپرمارکت چگونه می تواند عامل پیشرفت یک فروشگاه باشد؟

در این گزارش به صورت جامع مزایا و چرایی استفاده از حسابداری سوپرمارکت را بیان خواهیم کرد تا راهنمایی برای افزایش فروش در سوپرمارکت ها باشد.

جزئیات بیشتر ...

پخش مواد غذایی چگونه انجام می شود؟

در این مطلب سعی شده است تا راهنمایی برای همکاری خرده فروشان مواد غذایی با شرکت های پخش مواد غذایی و قواعد آن طراحی شود

جزئیات بیشتر ...
آموزش فروش فصلی محصولات در سوپرمارکت

چگونه در فروش فصلی محصولات موفق باشیم؟

در این مطلب به فروش فصلی محصولات در سوپرمارکت ها و فروشگاه های مواد غذایی خواهیم پرداخت و نکات مهم ان را مرور خواهیم کرد.

جزئیات بیشتر ...
آموزش افزایش فروش در سوپرمارکت ها

چگونه می توان میزان فروش در یک سوپرمارکت را افزایش داد؟

در این نوشته سعی شده است تا راهکارهایی مناسب در رابطه با افزایش فروش در سوپر مارکت و فروشگاه های مواد غذایی به زبان ساده مطرح شود.

جزئیات بیشتر ...